Dolgozók

NÉV Beosztás Szak Fogadóóra 


Szeidlné Lakos Éva

intézményvezető matematika, orosz, számítástechnika Hétfő 3. óra


Szalai Edit

intézményvezető-helyettes matematika, kémia Csütörtök 2. óra


Bácskay László

tanár

kollégiumi nevelő

testnevelés, biológia Kedd 7. óra


Bárány József

tanár informatika, biológia Péntek 8. óra után 16:00-ig


Belák Erika

tanár német nyelv


Bécsi Daniella

tanár angol nyelv


Czuth Éva

tanár informatika, digitális kultúra Kedd 4. óra


Gombási Andrásné

tanár

osztályfőnök (11.A)

magyar nyelv és irodalom, történelem Csütörtök 3. óra


Káliné Szabó Hajnalka

tanár

reálmunkaközösség-vezető,

osztályfőnök (12.A)

matematika, számítástechnika,
technika
Csütörtök 6. óra


Kardos Lilla

tanár földrajz, történelem Hétfő 4. óra


Kovács Attiláné

könyvtáros/tanár történelem, könyvtár Szerda 1. óra


Kunoss Szabolcs

tanár testnevelés, gyógytestnevelés Péntek 3. óra


Ladányi Edit

tanár német nyelv Szerda 3. óra


Látó Marcell

tanár

idegen nyelvi munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (12.C)

angol nyelv Csütörtök 3. óra


Nagy Emília

tanár

osztályfőnök (10.C)

angol nyelv Szerda 5. óra

Nagy Krisztina

tanár matematika, fizika


Némethné Tóth Mónika

tanár

osztályfőnök (9.NY)

DÖK patronáló tanár

magyar nyelv és irodalom Kedd 3. óra


Paukovics László

tanár ének-zene, szolfézs Csütörtök 7. óra


Pintér Zoltán

tanár

osztályfőnök (9.C)

angol nyelv Szerda 3. óra


Sebestyén Gábor

tanár

kollégiumi nevelő

testnevelés


Sohár Márta

tanár

osztályfőnök (11.C)

német nyelv Szerda 3. óra


Soós Eszter

kollégiumi munkaközösség-vezető szociálpedagógia Kedd 13:30-14:30


Szili Zoltán

tanár

osztályfőnöki munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (9.A)

média, művészetek, dráma, Utazás és turizmus Szerda 3. óra


Tánczos Marina

tanár angol nyelv Hétfő 6. óra


Tobakné Bella Mária

tanár

testnevelés, matematika,

gyógytestnevelés

Hétfő 2. óra


Walter Katalin

tanár

humán-munkaközösség-vezető,

magyar nyelv és irodalom, történelem Hétfő 4. óra

Óraadók, áttanítók:
Balogh Ferencné – kémia
Halász Mária – emberismeret és etika
Horváth Stefánia – művészetek
Nagy Balázs – fizika

 

Nevelést- oktatást segítők:

Iskolatitkár
Kovácsné Fehér Mária

Rendszergazda
Varga András

Laboráns, technikai munkaközösség-vezető
Benczik András

 

Technikai személyzet

Irodai adminisztrátor
Dömötör Timea

Portás
Horváth  Csaba

Karbantartó
Bártfai Tamás

Takarítók
Horváth Csabáné

Kálmán Szilvia
Pálfi Zsuzsanna
Szigeti Lászlóné

Kérjük, hogy
adója 1%-ával támogassa iskolánkat alapítványainkon keresztül!
Alapítványok