Dolgozók

NÉV Beosztás Szak Fogadóóra 


Szeidlné Lakos Éva

intézményvezető matematika, orosz, számítástechnika Szerda 15.00-16.00


Szalai Edit

intézményvezető-helyettes matematika, kémia Kedd
8.55-9.40


Bácskay László

tanár

kollégiumi nevelő

testnevelés, biológia Kedd
16:30-17:30
Bárány József tanár informatika, biológia Péntek
13.30-14.10


Belák Erika

tanár német nyelv Kedd
10.45-11.30


Bécsi Daniella

tanár angol nyelv Hétfő
12.45-13.25


Czuth Éva

tanár informatika, digitális kultúra Hétfő
9.50-10.35


Gombási Andrásné

tanár

osztályfőnök (11.A)

magyar nyelv és irodalom, történelem Hétfő
11.40-12.25


Káliné Szabó Hajnalka

tanár

reálmunkaközösség-vezető,

osztályfőnök (12.A)

matematika, számítástechnika,
technika
Péntek
10.45-11.30


Kardos Lilla

tanár földrajz, történelem Csütörtök
11.40-12.25


Kovács Attiláné

könyvtáros/tanár történelem, könyvtár Kedd
12.45-13.25


Kunoss Szabolcs

tanár testnevelés, gyógytestnevelés Kedd
8.55-9.40


Ladányi Edit

tanár német nyelv Hétfő
11.40-12.25


Látó Marcell

tanár

idegen nyelvi munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (12.C)

angol nyelv Kedd
9.50-10.35


Nagy Emília

tanár

osztályfőnök (10.C)

angol nyelv Szerda
8.55-9.40

Nagy Krisztina

tanár matematika, fizika Szerda
9.50-10.35


Némethné Tóth Mónika

tanár

osztályfőnök (9.NY)

DÖK patronáló tanár

magyar nyelv és irodalom Csütörtök
8.55-9.40


Paukovics László

tanár ének-zene, szolfézs Hétfő
8.55-9.40


Pintér Zoltán

tanár

osztályfőnök (9.C)

angol nyelv Hétfő
9.50-10.35


Sebestyén Gábor

tanár

kollégiumi nevelő

testnevelés Szerda
10.45-11.30


Sohár Márta

tanár

osztályfőnök (11.C)

német nyelv Hétfő
12.45-13.25


Soós Eszter

kollégiumi munkaközösség-vezető szociálpedagógia Hétfő
13:30-14:10


Szili Zoltán

tanár

osztályfőnöki munkaközösség-vezető,

osztályfőnök (9.A)

média, művészetek, dráma, Utazás és turizmus Hétfő
12.45-13.25


Tánczos Marina

tanár angol nyelv Hétfő 
10.45-11.30


Tobakné Bella Mária

tanár

testnevelés, matematika,

gyógytestnevelés

Hétfő
10.45-11.30


Walter Katalin

tanár

humán-munkaközösség-vezető,

magyar nyelv és irodalom, történelem Csütörtök
9.50-10.35

 

Óraadók, áttanítók:
Balogh Ferencné – kémia
Halász Mária – emberismeret és etika
Horváth Stefánia – művészetek
Nagy Balázs – fizika

 

Nevelést- oktatást segítők:

Iskolatitkár
Kovácsné Fehér Mária

Rendszergazda
Varga András

Laboráns, technikai munkaközösség-vezető
Benczik András

 

Technikai személyzet

Irodai adminisztrátor
Dömötör Timea

Portás
Horváth  Csaba

Karbantartó
Bártfai Tamás

Takarítók
Horváth Csabáné

Kálmán Szilvia
Pálfi Zsuzsanna
Szigeti Lászlóné

Kérjük, hogy
adója 1%-ával támogassa iskolánkat alapítványainkon keresztül!
Alapítványok